Advocaat strafrecht te Antwerpen

Opleiding

 • 1990 - Diploma licentiaat rechten, afgestudeerd met grote onderscheiding

 • 1990-1991 - Aspirant assistent strafrecht

Meester John Maes

Ingeschreven aan de balie sinds 1991

Profiel en ervaring

 • Specialisatie in het strafrecht en strafprocesrecht

 • Lid van de Raad van de Orde van de balie van Antwerpen 2007-2010

 • Openingsredenaar op de plechtige openingszitting van oktober 2006

 • Voorzitter van de Vlaamse Conferentie 2010-2011

 • Afgevaardigde van de Antwerpse balie bij de Orde van Vlaamse Balies (OVB)

 • Voorzitter van de commissie strafrecht bij de OVB

 • Expert strafrecht namens België in het Criminal Law Committee van de CCBE

 • Docent strafprocesrecht van de advocaten-stagiairs van Antwerpen, Mechelen en Turnhout

 • Meerdere publicaties inzake strafrecht waaronder medeauteur van het handboek strafprocesrecht voor de advocaat-stagiair uitgegeven door Kluwer