top of page
advocaat  strafrecht John Maes

JOHN MAES, ADVOCAAT IN ANTWERPEN, GESPECIALISEERD IN STRAFRECHT EN STRAFPROCESRECHT

Over advocaat strafrecht John Maes

John Maes, advocaat strafrecht en vennoot bij het advocatenkantoor Metis in Antwerpen, behaalde in 1990 zijn licentiaatsdiploma in de rechten (met grote onderscheiding). Hij begon zijn professionele loopbaan als aspirant assistent strafrecht (1990-1991). 

Meester Maes vervulde verschillende functies, waaronder die van afgevaardigde van de Antwerpse balie en voorzitter van de Commissie Strafrecht binnen de Orde van Vlaamse Balies (OVB). Daarnaast zette hij zijn expertise in als strafrechtexpert namens België in het Criminal Law Committee van de CCBE. 

Na 25 jaar als vennoot te hebben gewerkt in het advocatenkantoor Lens & Maes, werd in oktober 2016 een nieuw project gelanceerd onder de naam Metis Advocaten. De specialiteit van meester Maes is het strafrecht en het strafprocesrecht. Als houder van het attest bijzondere opleiding Cassatie in strafzaken is hij gerechtigd om voor het Hof van Cassatie procedures in strafzaken te voeren. Hij is ondertussen een bekend Antwerps strafpleiter.

Meester Maes is tevens docent strafprocesrecht voor advocaten-stagiairs in Antwerpen, Mechelen en Turnhout. Naast zijn werkzaamheden als strafrechtadvocaat heeft hij meerdere publicaties op zijn naam over verschillende thema’s binnen het strafrecht. 

CONTACT

Voor verdere vragen of voor meer informatie over de diensten van advocaat John Maes, aarzel niet om contact op te nemen.

bottom of page