Meester John Maes begon zijn carrière in 1991 op het kantoor van Werner Lens. De specialiteit van meester Maes is het strafrecht en het strafprocesrecht.

In 2006 was meester Maes openingsredenaar bij de start van het gerechtelijk jaar, en dit voor de eerste maal in het nieuwe gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats.

Op deze jubileumeditie, het was immers de 100ste openingszitting, sprak hij over de problematiek van de straf en de strafuitvoering en dit onder de titel De straf is de straf.

Deze openingsrede, waarin hij scherpe kritiek uitte op het strafuitvoeringsbeleid van onze regering, blijft vandaag nog steeds actueel.

De corebusiness van meester Maes blijft natuurlijk het strafrecht en strafprocesrecht, waarbij hij zich omringd heeft met een team van specialisten en academici die allen werken onder zijn leiding en toezicht.

Professionaliteit, kwaliteit, eerlijkheid en gedrevenheid zijn de normen die door hem gehuldigd worden en dit alles in het belang van de cliënt.

In 2010 werd meester Maes voorzitter van de Vlaamse Conferentie bij de Balie te Antwerpen, die dan haar 125-jarig bestaan vierde.

Onder zijn voorzitterschap werden tal van activiteiten georganiseerd zoals een academische zitting rond het internationale strafrecht met prominente sprekers van het Internationaal Strafhof in DenHaag.

Sinds 2009 is meester Maes voorzitter van de Commissie Strafrecht binnen de schoot van de Orde van Vlaamse Balies, al waar hij onder meer mee aan de wieg stond van de organisatie van de bijstand van de advocaat bij het politieverhoor naar aanleiding van de Salduz-rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De Commissie Strafrecht bij de Orde van Vlaamse Balies volgt nauwgezet elk wetgevend initiatief op en levert regelmatig de nodige adviezen af aan het Ministerie van Justitie.

Meester Maes is tevens docent strafprocesrecht in het kader van de beroepsopleiding voor de stagiairs en zetelt regelmatig als jurylid voor de pleitoefening.


Na 25 jaar als vennoot te hebben gewerkt in het advocatenkantoor Lens & Maes werd in oktober 2016 een nieuw project tot stand gebracht.

Onder de naam Metis Advocaten werden advocaten uit verschillende rechtsdisciplines samengebracht onder één dak, teneinde een nog grotere dienstverlening op maat voor de cliënt te realiseren.

Advocaat te Antwerpen gespecialiseerd in strafrecht

U kan steeds vrijblijvend contact opnemen voor een eerste afspraak.

Contacteer ons